هفته ملی پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری، هفته ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری در کشور فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهم تری را در دستور کار خود قرار دهند. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی نفعان این حوزه به شیوه های مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه، فن بازار، همایش ملی، مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فضایی را در کشور ایجاد و به آن دامن می زند که ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین در این عرصه، ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت در ابعاد اجتماعی و فرهنگی برای مردم است. به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناری دانشگاه، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهاد ها، دانشگاه ها و موسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می نماید.

اهداف برگزاری هفته پژوهش

1) شناسایی توانمندی های پژوهش و فناوری دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سازمان های اجرایی
2) شناسایی و معرفی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سازمان های اجرایی
3) امکان تجاری سازی یافته های پژوهش و فناوری (فن بازار)
4) فراهم کردن فضای همکاری بین پژوهشگران
5) برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی با مراکز تحقیقاتی
6) نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه

سابقه برگزاری هفته پژوهش و برنامه سال 1396

از سال 1379 به منظور ترویج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیمه دوم آذرماه را با توجه به این نامگذاری 25 آذرماه به نام روز پژوهش از طرف شورای فرهنگ عمومی، به نام هفته پژوهش نام نهاد و مسئولیت برگزاری این هفته را به معاونت پژوهشی این وزارت سپرد. به همین منظور ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری، همه ساله برنامه های متعددی را با همکاری سازمانها، نهادها، دانشگاه ها و موسسات مرتبط با پژوهش و فناوری برگزار می نماید.